Arealdrift

Bestyrelsen har tegnet aftale med Juvel Ejendomsservice A/S om pasning og renholdelse af arealet samt glatførebekæmpelse.

Ved driftsproblemer på fællesarealet eller ved andre driftsrelaterede spørgsmål om fællesarealet kan du kontakte Centerforeningens formand.

Hvis du står med et AKUT problem, som SKAL afhjælpes hurtigt, bedes du kontakte en af nedenstående, og sende meddelelse herom til formanden.